Algemene voorwaarden

Klik hieronder voor de algemene voorwaarden in pdf:

Algemene voorwaarden 2015_08_07

Huisregels op de hondenschool en tijdens de lessen.

 • Houd op het terrein van de hondenschool rekening met elkaar. Rijd stapvoets en voorzichtig. Een ongelukje kan altijd gebeuren, meld het even.
 • Houd de honden, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven, aangelijnd.
 • Houd afstand tot andere honden (juist als ze zijn aangelijnd). Niet iedere hond vindt het prettig om benaderd te worden door een andere hond.
 • Ga niet zomaar een andere hond aaien, ook dat stellen niet alle honden op prijs.
 • Ruim poep van je hond op, er zijn poepzakjes op de hondenschool aanwezig.

Algemene Voorwaarden

A. Algemeen

 1. Op iedere inschrijving zijn deze algemene voorwaarden van kracht.
 2. Cursisten zijn zij die middels het verzenden van het aanmeld/inschrijfformulier deze overeenkomst aangaan met Cani-Connect Hondengedragscentrum of zich per email voor een cursus/training opgeven.
 3. Cani-Connect Hondengedragscentrum kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of lichamelijk letsel die door cursisten en/of honden van cursisten worden veroorzaakt.
 4. Locatie en lestijden van groepslessen kunnen door Cani-Connect Hondengedragscentrum worden gewijzigd als dat door omstandigheden noodzakelijk is.
 5. De hond waarmee de cursist aan de les deelneemt dient in een WA verzekering te zijn meeverzekerd.
 6. De lesinformatie die u schriftelijk of per mail ontvangt van Cani-Connect Hondengedragscentrum mag op geen enkele manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, openbaar worden gemaakt, worden doorverkocht, worden doorgestuurd of worden vermenigvuldigd.
 7. De hond waarmee de cursist deelneemt dient de inentingen die voor zijn leeftijd van toepassing zijn te hebben gehad. De cursist dient een inentingsbewijs te kunnen overleggen.
 8. Tijdens de groepslessen zijn gezinsleden van harte welkom. De cursist is verantwoordelijk voor zijn gasten.
 9. Cani-Connect Hondengedragscentrum behoudt zich het recht voor om combinaties (baas-hond) uit te sluiten voor deelname aan een groepsles.
 10. De cursist dient hondenuitwerpselen van zijn of haar hond direct op te ruimen.
 11. De honden mogen tijdens de groepslessen, tenzij op nadrukkelijk verzoek van de instructeur, niet los of met elkaar spelen.
 12. De instructeur heeft het recht om, bijvoorbeeld bij twijfel over de lichamelijke conditie van de hond, de les voortijdig te beëindigen.
 13. De toepassing van instructies en adviezen die de cursist van de instructeur krijgt en de eventuele ongewenste gevolgen van het al dan niet juist uitvoeren hiervan blijven de verantwoordelijkheid van de klant.

B. Inschrijving en betaling

 1. Inschrijving voor een cursus, workshop, individuele les of gedragstherapie kan via de formulieren op de website, door een email te sturen of per telefoon. Je ontvangt dan een bevestiging per email.
 2. Bij minderjarige cursisten dient een ouder of wettige vertegenwoordiger het inschrijfformulier mede te ondertekenen.
 3. Inschrijving verplicht tot betaling.
 4. Na inschrijving ontvangt u per email een betaallink of factuur. Het totaal verschuldigde factuurbedrag dient binnen 14 dagen na de factuurdatum per bank of tijdens de eerste les contant te worden voldaan. Het is ook mogelijk om direct via Ideal te betalen. Als je kiest voor een overmaking, kunnen er administratiekosten in rekening worden gebracht.
 5. Indien door ziekte of overmacht bij de instructeur een inschrijving door Cani-Connect Hondengedragscentrum moet worden beëindigd zal het resterende factuurbedrag (na aftrek van reeds verzorgde lessen en overige reeds gemaakte kosten) worden gerestitueerd.

C. Groepslessen

 1. Groepslessen in de puppycursus of basiscursus:
  1. Kun je een les niet aanwezig zijn? Gemiste lessen kun je niet inhalen. Je krijgt per email een verslag van wat we hebben behandeld tijdens de les.
  2. Kan een groepsles niet doorgaan vanwege extreme weersomstandigheden of door ziekte of overmacht van de instructeur, dan wordt zo snel mogelijk een inhaalles ingepland. De inhaalles zal in de meeste gevallen de week erna plaatsvinden, waardoor alle lessen 1 week opschuiven. Afhankelijk van de start van andere cursussen kan het dan een keer voorkomen dat een les op een andere dag en tijdstip plaatsvindt dan normaal.
 2. Groepslessen in de vervolglessen of speciale trainingen (balans & behendigheid, speuren, gehoorzaamheid, indrukmakers):
  1. We spreken steeds af voor minimaal 4 lessen per cursus. Die lessen kun je flexibel volgen (hoeft niet op aaneengesloten weken) maar dienen wel van te voren te worden ingepland. Eenmaal ingepland, kunnen de lessen tot 1 week van te voren worden verschoven. Verzet of annuleer je de les binnen 1 week voor de les, komt deze te vervallen.
  2. Kan een groepsles niet doorgaan vanwege extreme weersomstandigheden of door ziekte of overmacht van de instructeur, dan wordt zo snel mogelijk een inhaalles ingepland. Voor de inhaalles gelden, eenmaal ingepland, bovenstaande regels (c.2.1 en c.2.2).
 3. Niet iedere hond is geschikt voor een groepsles. Indien de aanwezigheid in de groepsles voor de hond zelf of voor de andere honden in de les teveel stress oplevert, kan de instructeur de les voor een deelnemer voortijdig beëindigen. Er zal in dit geval geen restitutie van het cursusgeld plaatsvinden. De groepscursus kan wel worden omgezet naar een privécursus, waarvoor dan een aanvullende factuur zal worden gestuurd.
 4. Groepslessen binnen en buiten gaan alleen niet door bij zeer extreme weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld onweer of extreme warmte), dit ter beoordeling van Cani-Connect Hondengedragscentrum. Deelnemers aan de groepsles kunnen tot 45 minuten voor aanvang van de les hiervan op de hoogte worden gebracht.
 5. Groepslessen, workshops, cursussen gaan door vanaf minimaal 2 deelnemers.

D. Individuele afspraken, privélessen, gedragsanalyses

 1. Indien door ziekte of overmacht de instructeur een reeds gemaakte lesafspraak niet na kan komen, wordt de cursist hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht. Er zal zo spoedig mogelijk een nieuwe lesafspraak worden gemaakt.
 2. Indien de cursist verhinderd is en een afspraak wil verzetten, dient dit zo spoedig mogelijk te worden gemeld. Dit kan per email of telefonisch. Bij geen gehoor kan er een voicemail worden ingesproken.
 3. Bij melding tot uiterlijk 24 uur voor aanvang kan een inhaalles worden afgesproken zonder extra kosten.
 4. Indien de afspraak minder dan 24 uur voor aanvang wordt verzet, zullen er kosten in rekening worden gebracht ter compensatie van de gereserveerde tijd (de kosten hiervan zijn €35,- voor alle te laat afgezegde of verzette individuele afspraken) of de les komt te vervallen.

E. Annulering/beëindiging van een inschrijving

 1. Bij annulering van een inschrijving voor een groepscursus of workshop tot uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de eerste groepsles, worden geen kosten in rekening gebracht.
 2. Bij annulering van een inschrijving voor een groepscursus of workshop vanaf 7 dagen tot voor aanvang van de eerste groepsles, worden reserveringskosten in rekening gebracht. Deze kosten zijn 50% van de prijs van de cursus (ter compensatie voor de gereserveerde plaats in de groep).
 3. Bij annulering nadat er al een les heeft plaatsgevonden, wordt het volledige cursusgeld in rekening gebracht. Er wordt geen lesgeld geretourneerd.