06 20 95 38 47 sandra@caniconnect.nl

Algemene voorwaarden

Klik hieronder voor de algemene voorwaarden in pdf:

Algemene voorwaarden_15022019

Huisregels op de hondenschool en tijdens de lessen.

 • Houd op het terrein van de hondenschool rekening met elkaar. Rijd stapvoets en voorzichtig. Een ongelukje kan altijd gebeuren, meld het even.
 • Houd de honden, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven, aangelijnd.
 • Houd afstand tot andere honden (juist als ze zijn aangelijnd). Niet iedere hond vindt het prettig om benaderd te worden door een andere hond.
 • Ga niet zomaar een andere hond aaien, ook dat stellen niet alle honden op prijs.
 • Ruim poep van je hond op, er zijn poepzakjes op de hondenschool aanwezig.

Algemene Voorwaarden

A. Algemeen

 1. Op iedere inschrijving zijn deze algemene voorwaarden van kracht.
 2. Cursisten zijn zij die middels het verzenden van het aanmeld/inschrijfformulier deze overeenkomst aangaan met Cani-Connect Hondengedragscentrum of zich per email voor een cursus/training opgeven.
 3. Cani-Connect Hondengedragscentrum kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of lichamelijk letsel die door cursisten en/of honden van cursisten worden veroorzaakt.
 4. Locatie en lestijden kunnen door Cani-Connect Hondengedragscentrum worden gewijzigd als dat door omstandigheden noodzakelijk is.
 5. De hond waarmee de cursist aan de les deelneemt dient in een WA verzekering te zijn meeverzekerd.
 6. De lesinformatie die u schriftelijk, per mail of op een andere manier van Cani-Connect Hondengedragscentrum ontvangt mag op geen enkele manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, openbaar worden gemaakt, worden doorverkocht, worden doorgestuurd of worden vermenigvuldigd.
 7. De hond waarmee de cursist deelneemt dient de inentingen die voor zijn leeftijd van toepassing zijn te hebben gehad. De cursist dient een inentingsbewijs te kunnen overleggen. Geldige titerbepalingen worden ook geaccepteerd.
 8. Tijdens de lessen zijn gezinsleden van harte welkom. De cursist is verantwoordelijk voor zijn gasten.
 9. Cani-Connect Hondengedragscentrum behoudt zich het recht voor om combinaties (baas-hond) uit te sluiten voor deelname aan een groepsles.
 10. De cursist dient hondenuitwerpselen van zijn of haar hond direct op te ruimen.
 11. De honden mogen tijdens de lessen, tenzij op uitdrukkelijk verzoek van de instructeur, niet los of met elkaar spelen.
 12. De instructeur heeft het recht om, bijvoorbeeld bij twijfel over de lichamelijke conditie van de hond, de les voortijdig te beëindigen.
 13. De toepassing van instructies en adviezen die de cursist van de instructeur krijgt en de eventuele ongewenste gevolgen van het al dan niet juist uitvoeren hiervan blijven de verantwoordelijkheid van de klant.

B. Inschrijving en betaling algemeen

 1. Inschrijving voor een cursus, workshop, individuele les, online training of gedragstherapie kan via de formulieren op de website, door een email te sturen of per telefoon. Je ontvangt dan een bevestiging per email.
 2. Bij minderjarige cursisten dient een ouder of wettige vertegenwoordiger het inschrijfformulier in te vullen.
 3. Inschrijving verplicht tot betaling.
 4. Bij inschrijving wordt u direct doorgestuurd naar de beveiligde betaalomgeving of ontvangt u na inschrijving een factuur of betaallink per email. Het totaal verschuldigde cursusgeld of factuurbedrag dient binnen 14 dagen na inschrijving of na de factuurdatum per bank te worden voldaan. Het is ook mogelijk om direct via Ideal te betalen. Als je kiest voor een overmaking, kunnen er administratiekosten in rekening worden gebracht.
 5. Indien door ziekte of overmacht bij de instructeur een inschrijving door Cani-Connect Hondengedragscentrum moet worden beëindigd zal het resterende factuurbedrag (na aftrek van reeds verzorgde lessen en overige reeds gemaakte kosten) worden gerestitueerd.

C. Inschrijving voor een groepscursus: afwezigheid bij lessen, verplaatsen van lessen, geschiktheid voor groepslessen, voortijdige annulering of beëindiging van de cursus

 1. Kun je een keer een les niet aanwezig zijn? Restitutie van een deel van het cursusgeld is niet mogelijk. Je hebt je ingeschreven voor een hele cursus, ongeacht of je de lessen wel of niet volgt.
  • Voor lessen van de puppycursus, basiscursus en vervolgcursus geldt dat, als je ons dit tijdig laat weten, we zullen proberen een inhaalles voor te stellen. Dit is een service en geen garantie!
  • Voor lessen van de cursus gehoorzaamheid en balans & coördinatie is er aan het einde van de cursus een inhaalles voorzien. Het is niet mogelijk op een ander moment gemiste lessen in te halen.
  • Voor de lessen van de cursus praktijkspeuren, detectie en training reactieve honden zijn er geen inhaalmogelijkheden.
 2. Kan een les van een groepscursus een keer niet doorgaan vanwege extreme weersomstandigheden of door ziekte of overmacht van de instructeur, dan wordt zo snel mogelijk een inhaalles ingepland. De inhaalles zal in de meeste gevallen de week erna plaatsvinden, waardoor alle lessen 1 week opschuiven. Afhankelijk van de start van andere cursussen kan het dan een keer voorkomen dat een les op een andere dag en tijdstip plaatsvindt dan normaal.
 3. Niet iedere hond is geschikt voor een groepsles. Indien de aanwezigheid in de groepsles voor de hond zelf of voor de andere honden in de les teveel stress oplevert, kan de instructeur de les voor een deelnemer voortijdig beëindigen. Er zal in dit geval geen restitutie van het cursusgeld plaatsvinden. De groepscursus kan wel worden omgezet naar een privécursus, waarvoor dan een aanvullende factuur zal worden gestuurd.
 4. Groepslessen binnen en buiten gaan alleen niet door bij zeer extreme weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld onweer of extreme warmte), dit ter beoordeling van Cani-Connect Hondengedragscentrum. Deelnemers aan de groepsles kunnen tot 45 minuten voor aanvang van de les hiervan op de hoogte worden gebracht.
 5. Bij annulering van een inschrijving voor een groepscursus tot uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de eerste groepsles, worden geen kosten in rekening gebracht.
 6. Bij annulering van een inschrijving voor een groepscursus vanaf 7 dagen tot voor aanvang van de eerste groepsles, worden reserveringskosten in rekening gebracht. Deze kosten zijn 50% van de prijs van de cursus (ter compensatie voor de gereserveerde plaats in de groep).
 7. Bij annulering nadat er al een les heeft plaatsgevonden, wordt het volledige cursusgeld in rekening gebracht. Er wordt geen lesgeld geretourneerd.

D. Individuele afspraken, privélessen, gedragsanalyses

 1. Indien door ziekte of overmacht de instructeur een reeds gemaakte lesafspraak niet na kan komen, wordt de cursist hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht. Er zal zo spoedig mogelijk een nieuwe lesafspraak worden gemaakt.
 2. Indien de cursist verhinderd is en een afspraak wil verzetten, dient dit zo spoedig mogelijk te worden gemeld. Dit kan per email of telefonisch. Bij geen gehoor dient er een voicemail te worden ingesproken.
 3. Bij melding tot uiterlijk 24 uur voor aanvang kan een inhaalles worden afgesproken zonder extra kosten.
 4. Indien de afspraak minder dan 24 uur voor aanvang wordt verzet, zullen er kosten in rekening worden gebracht ter compensatie van de gereserveerde tijd (de kosten hiervan zijn €45,- voor alle te laat afgezegde of verzette individuele afspraken) of de les komt te vervallen.