Connectie Methode

Om tijdens de opvoeding en training een goede relatie met je hond op te bouwen, werk ik volgens de Connectie Methode; een methode met een beloningsgerichte aanpak. Ik leer je hoe je, door gebruik te maken van dagelijkse interacties en beloningen (en dan bedoel ik niet alleen voertjes), van je hond een stabiele, sociale en vrolijke kameraad kunt maken.

Belangrijke punten hierbij zijn aandacht hebben voor elkaar en zelfcontrole.

Zelfcontrole van de eigenaar

Een goede leider communiceert met een rustige, duidelijke en consequente houding. Rust en duidelijkheid zorgen voor zekerheid, terwijl opwinding en boosheid door de hond gezien worden als onzekerheid. Een consequente houding betekent voorspelbaar zijn. Wat moet je concreet doen en laten en hoe moet je je gedragen als goede leider, zijn dingen die je leert tijdens de lessen.

Zelfcontrole van de hond

De hond leert om te wachten, bijvoorbeeld met eten, naar buiten gaan en met andere honden spelen. Hij mag niet zomaar op afleidende prikkels reageren en moet leren zijn opwindingsniveau in evenwicht leren te houden. Hoe je je hond leert om altijd eerst toestemming te vragen en naar jou te kijken voordat hij iets gaat doen, komt uitgebreid aan bod tijdens de lessen.

Controle over elkaar

Mens en hond leren op elkaar te kunnen vertrouwen. Een vriendschapsrelatie tussen mens en hond wordt gevormd op basis van communicatie en wederzijds respect.

Bij alle lessen staat steeds het inzicht in de hond en hem leren lezen centraal. Waarom doet hij iets? Of waarom doet hij iets niet? Wat heeft je hond nodig om zich goed, ontspannen en veilig te voelen?

We leren de hond goede gewoontes aan in dagelijkse situaties.

Het resultaat:
Een vriend voor het leven waar je ontspannen mee kunt gaan wandelen, omdat hij niet aan de lijn trekt en in één keer komt als je hem roept.
Een hond die zich kan beheersen, ook als er bezoek komt en in moeilijke situaties.
Kortom, een kameraad waar je het meeste plezier aan kunt beleven!