06 20 95 38 47 sandra@caniconnect.nl

De plaats moet geschikt zijn als rustplaats voor je pup. Om goed en ontspannen te kunnen slapen is het van belang dat je puppy de temperatuur van zijn ligplaats kan reguleren. Dat betekent dat je puppy ervoor moet kunnen kiezen of hij warmer of kouder wil liggen. Zorg dus voor afwisseling in de vloerbedekking die je kiest. Concreet kan dit bijvoorbeeld betekenen dat je een stuk vloer kaal laat, op een stuk vloer een simpel matje of stuk vloerbedekking neerlegt en een stukje vloer voorziet van een zachter, warmer kussen.

De plaats moet niet in de loop liggen. Als er veel ‘huisverkeer’ is direct langs de plaats van je pup, zal hij eerder worden geprikkeld en gestoord tijdens zijn rust.

Aan de andere kant is het ook niet de bedoeling om je puppy te isoleren. Het is een beetje afhankelijk van hoe prikkelgevoelig je puppy is hoeveel afscherming van prikkels hij nodig heeft om zijn rust te kunnen vinden.

Prikkelgevoeligheid van je puppy

Prikkelgevoeligheid is iets wat voor een deel is vastgelegd in het karakter van je puppy maar wat deels ook afhankelijk is van het tijdstip van de dag, de aanwezige personen in de buurt, de vermoeidheid van je pup, wat er de dagen voorafgaand is gebeurd en wat je puppy heeft meegemaakt en bijvoorbeeld ook hoe je puppy zich voelt (als je puppy last heeft van buikpijn bv zal hem dat meestal prikkelgevoeliger maken).

Over het algemeen geldt dat hoe gevoeliger je puppy (in het algemeen of op een bepaald moment) is, hoe meer gedoseerd en beheerst je hem prikkels moet aanbieden.

Soms betekent dat je eigen gedrag aanpassen en rustiger met hem omgaan. Soms betekent dat de omgeving voor je puppy aanpassen zodat minder prikkels hem bereiken of ervoor zorgen dat hij toegang heeft tot minder prikkels.

Deze en nog veel meer informatie over wat een geschikte plaats is voor je puppy, hoe je deze inricht en hoe je je puppy er aan went, vind je in het online programma ‘Vol Vertrouwen Je Puppy Opvoeden.’